* Evo-Colo Promotion
Promotion 1. เมื่อท่านชำระค่าบริการก่อนหรือภายใน วันเริ่มต้นใช้บริการ รวมถึงลูกค้าเก่าต่ออายุท่านจะได้รับ Bonus 3 วันต่อ เดือน
* ยกเว้น การชำระแบบ 15 วัน

Promotion 2. ชำระค่าบริการ Colo ล่วงหน้าแบบ 3 - 6 - 12 เดือน รับส่วน ลด + Bonus พิเศษ ดังนี้ * สำหรับลูกค้าเก่าจะได้วัน Bonus มากกว่านี้ ตามระยะเวลาที่ใ้ช้บริการ ของ Promotion 4 (สามารถรับวัน Bonus เพิ่มอีกสูงสุดถึง 15 วันในทุกๆเดือน)
Promotion 3. หากท่านแนะนำสมชิกให้มาใช้บริการกับ เราโดยให้สมาชิกผู้นั้น กรอก Username ของท่านตอนสมัครบริการ (ในช่องผู้แนะนำ) ท่านจะได้รับ Bonus เพิ่มอีก 5 วัน
* กรณี สมาชิก แนะนำตัวเอง เราจะไม่เพิ่มวันให้ เว้นแต่จะใช้ทั้ง 2 ID ครับ
* กรณี สมาชิกใหม่ใช้บริการแบบ 15 วัน ท่านจะได้รับ Bonus 2 วันเท่านั้น
Promotion 4. สำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้บริการ ต่อเนื่องมาตลอด จะได้รับ Bonus พิเศษทุกเดือน รายละเอียดดังนี้

*หมายเหตุ:
- Promotion นี้จะมีผลเฉพาะ Package แบบภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง Package Colo สำหรับ Bit ต่างประเทศ
- Bonus ชำระล่วงหน้า จะคูณตามจำนวนเดือน เช่น 3 เดือนจะได้ 9 วัน เป็นต้น
- Bonus จะได้หลังจากที่ Admin ได้ตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว
- Bonus ทั้งหมดสามารถทบกันได้ เช่น ชำระค่าบริการก่อน + ชำระแบบ 3 เดือน + เป็นลูกค้าเก่า 3 เดือน จะได้ bonus ทั้งหมด 12 วัน และ ลด 10% เป็นต้น